Rumpaka-rumpaka Kawih

Dina kandaga kabeungharan seni swara Sunda aya nu disebat KAWIH aya nu dipirig ku waditra aya oge anu ditambul bae. Piriganana tiasa ku kilinihgan, degung, kacapian, calung, angklung, malah tiasa bae ku alat musik moderen oge.
 
ANGIN PRIANGAN

(Cipt. Mang Koko)

Seungit angin Priangan

Ngusapan embun-embunan duh embun-embunan

Hawar-hawar reureundahan ngahariring

Ayun ambing, ayun ambing

Seungit angin kahyangan

Sumerep na lelembutan duh na lelembutan

Hawar-hawar reureundahan ngahariring

Eling-eling mangka eling

Dengkleung dengdek 2 x sisi lamping

Anu dewek enya anu kuring

Tanah wasiat tanah duriat

Anu matak tibelat nya rarasaan

Dengkleung dengdek 2x sisi lamping

Anu dewek enya anu kuring

Tanah katresna jati sarakan

Anu tetep marengan nya lelembutan

ANGKREK JAPATI.....


(Cipt. Mang Koko)

Angkrek japati na cangkring

Keur karembangan

Sisi wahangan barodas

Kareta api geus datang

Sinyal geus muka

Reg di setoplas Cibodas

Gupay gupay anaking

Gupay gupay digupaykeun ku manehna

Reumbay reumbay anaking

Reumbayna nginjeum cipanon ti manehna

ANJEUN

(Cipt. Nano S.)

Teu aya deui, nu mikancinta iwal anjeun

Teu aya deui, nu mikamelang iwal anjeun

Pangnyaahna sadunya, pangbageurna sadunya iwal anjeun

Anu heman tur daria, anu jangji satia ngan ukur anjeun

Duh aduh aduh aduh

Hate bagja bisa papanggih jeung anjeun

Duh aduh aduh aduh

Hate reugreug aya sagigireun anjeun

Ngan saeutik hanjakalna

Lamun tepang osok ngajak rurusuhan

Dasar kudu kanyahoan

Horeng anjeun geus rimbitan

Teu aya deui nu jadi pikir iwal anjeun

Teu aya deui nu kagundamkeun iwal anjeun

Inggis beunang ku batur

Inggis bogoh ka batur, iwal anjeun

Unggal peuting babacaan

Mapatkeun pelet asihan husus keur anjeun

Duh aduh aduh aduh

Kurang dahar, kurang sare mikir anjeun

Duh aduh aduh aduh

Hayang deukeut, hayang geugeut

Ngan jeung anjeun

Dasar kudu kanyahoan

Ngirim surat salah ngasupkeun eusina

Gurat sial jeung cilaka

Putus ka ditu ka dieu

BULAN LANGLAYANGAN PEUTING

(Cipt. Mang Koko)

Bulan teh langlayangan peuting enung…

Nu ditatar dipulut ku tali gaib,

Entong salempang mun kuring miang,

Ditatar di tatar Sunda,

Dipulut nya balik deui ka dieu,

Ieuh mah percaya.

Bulan teh langlayangan peuting enung…

Nu ditatar dipulut ku tali gaib,

Entong salempang mun kuring miang,

Ditatar di tatar Sunda,

Dipulut nya balik deui ka dieu,

Ieuh masing percaya.

Bedil geus dipeloran,

Granat geus disorendang,

Ieuh kuring arek tandang,

Jeung pasukan Siliwangi,

Ka Jogja hijrah taat parentah.

BUBUY BULAN

(Cipt. Kostaman Jaya)

Bubuy bulan, bubuy bulan sangray bentang,

Panon poe, panon poe di sasate,

Unggal bulan, unggal bulan abdi teang,

Unggal poe, unggal poe oge hade.

Ref :

Situ Ciburuy laukna hese dipancing,

Nyeredet hate ningali ngenclong caina,

Tuh itu saha nu ngalangkung unggal enjing,

Nyeredet hate ningali sorot socana,

Unggal bulan, unggal bulan abdi teang,

Unggal poe, unggal poe oge hade.

Situ Ciburuy laukna hese dipancing,

Nyeredet hate ningali ngenclong caina,

Tuh itu saha nu ngalangkung unggal enjing,

Nyeredet hate ningali sorot socana.

Unggal bulan, unggal bulan abdi teang,

Unggal poe, unggal poe oge hade.

BAJING LUNCAT

(Cipt. Kosaman Jaya)

Bajing luncat, bajing luncat ka astana ieung,

Abdi lepat, narosan teu tianggalna.

Bajing luncat, bajing luncat ka astana ieung,

Abdi lepat, narosan teu tianggalna.

Ku teu sangka salira bet luas pisan,

Teu hawatos ka nu keur sok ngantos-ngantos,

Teu terang mah enjing teh rek direndengkeun,

Moal lipur ku sataun duh nambaanana.

Bajing luncat, bajing luncat ka astana ieung,

Abdi lepat, narosan teu tianggalna.

Ku teu sangka salira bet luas pisan,

Teu hawatos ka nu keur sok ngantos-ngantos,

Api-api teu emut kana pasini,

Pasini pakait ati, aduh pakait ati.

CINTA

(Cipt. Nano S.)

Cinta lir ibarat kalangkang,

Deukeut anggang bisa diatur ku urang,

Cinta bisa ilang jeung nembongan,

Repok jodo ahirna datang sorangan,

Aduh aduh cinta 2 x

Cinta panjang lalakona,

Cinta lir ibarat nu geulis,

Gerak endah ginulur sewu mamanis,

Cinta perlu jalan anu luwes,

Sologoto kapakan diancam putus,

Aduh aduh cinta 2 x

Cinta perlu kasadaran.

Cinta datangna teu karasa,

Gandrung liwung miharep nu kapiati,

Cinta matak anteng beurang peuting,

Ngadak-ngadak dunya asa nu sorangan,

Aduh aduh cinta 2x

Cinta mangkak ligar endah,

Aduh aduh cinta 2x

Cinta kembangna kanyaah.

*** Sumber: tina rupi-rupi catetan di antawisna tina kumpulan Rumpaka LAGU KAWIH SUNDA, kenging ngempelkeun M. Sobiri

Tidak ada komentar:

Posting Komentar